İşçi-işveren ilişkisinden doğan uyuşmazlıklar.

Ticari Uyuşmazlıklar

Fikri&Sinai Haklar Hukukundan doğan tazminat ve alacak uyuşmazlıkları

Sigorta Hukukundan doğan uyuşmazlıklar

İnşaat hukukundan doğan tazminat ve alacak uyuşmazlıkları

Emlak komisyon sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar

Tüketici hukukundan doğan uyuşmazlıklar

Sağlık Hukukundan doğan uyuşmazlıklar

Enerji Hukukundan doğan uyuşmazlıklar

Ecrimisil talep hakkından doğan tazminat ve alacak

Yabancılık unsuru dahil özel hukuk alanına tabi tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri konulara ilişkin uyuşmazlıklar